ลาว 2 วัน 1 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

(เดินทางโดยรถกลับรถ)

Share

Share

เที่ยวลาว โปรแกรม 2 วัน 1 คืน
เที่ยวลาวใต้ นครจำปาสัก ช่องเม็ก-ปากเซ-น้ำตกคอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ตาดฟาน-ไร่ชา-กาแฟ-ผาส่วม (เดินทางโดยรถกลับรถ)

v วันแรกของการเดินทาง v

เวลา 09.00 น.
คณะท่องเที่ยวพร้อมกัน ณ ด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร -วังเต่า ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งฝั่งไทย/ฝั่งลาวขณะรอตรวจเอกสาร นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ ด่านช่องเม็กและสปป.ลาว จับจ่ายซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE SHOP ของฝั่งลาวหรือแลกเงินสกุลกีบตามอัธยาศัย

เวลา 09.30 น.
ต่อจากนั้นคณะเดินทางมุ่งสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาวภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชมบ้านเรือนและวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมสะพานข้ามแม่น้ำโขงลาว-ญี่ปุ่น

เวลา 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคอนพะเพ็ง (อาหารปลาสดๆ จากแม่น้ำโขง) พร้อมชมความงามและความยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง และเที่ยวชมความงามของน้ำตกตามอัธยาศัย สัมผัสความยิ่งใหญ่ของน้ำตกคอนพะเพ็ง ที่เกิดจากการลดระดับของกระแสน้ำที่เชี่ยวกราด สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักเดินทางที่ได้มาเห็น และชมต้นมณีโครต ที่ชาวลาวให้ความเคารพนับถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่กลางลำน้ำโขงที่เชี่ยวกราก

เวลา 14.00 น. เดินทางถึงท่าเรือบ้านเพียงดี นั่งเรือหางยาวลัดเลาะเกาะดอนต่างๆ ไปยังที่ตั้งของ จากรับแจกเสื้อชูชีพแล้วนำท่านลงเรือข้ามแม่น้ำโขงลัดเลาะบริเวณเกาะแก่งกลางน้ำในบริเวณที่ได้ชื่อว่า มหานทีสี่พันดอน เรือเข้าเทียบตลิ่งบ้านดอนใต้จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี (ระยะประมาณ 2 กม.) ด้วยรถอีแต๋นดัดแปลงของชาวลาว บริเวณน้ำตกจะมีลานใต้ร่มไม้ขนาดใหญ่ ท่านสามารถชมความสวยงามของกระแสน้ำที่ไหลจากเบื้องบนลงแก่งหินเบื้องล่างก่อให้เกิดละอองน้ำฟุ้งกระจายและเสียงดังก้องกังวาลไปทั่วบริเวณ และชมซากหัวรถจักรไอน้ำสะพานรถไฟ ของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมขึ้นรถที่จอดรอที่บ้านเพียงดี

เวลา 17.00 น.
เข้าเช็คอินน์ที่ โรงแรมจำปาสัก พาเลซ หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย


v วันที่สองของการเดินทาง v ตลาดเช้าเมืองปากเซ-ตาดฟาน-ไร่ชา-กาแฟ-ผาส่วม-ช่องเม็ก

เวลา 06.30 น. ตื่นรับอรุณ รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม
เวลา 07.00 น.

นั่งรถชมเมืองปากเซยามเช้า แวะชมวิถีชีวิตค้าขายตลาดเช้าเมืองปากเซ (ตลาดดาวเรือง)
เวลา 09.00 น.

ออกเดินทางสู่เมืองปากซองไปยัง น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากภูเขา
ลงสู่หน้าผา ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในลาว มีความสูงถึง 150 เมตร แยกออกเป็นสองสาย
ชมทัศนียภาพยอดเขาที่ซับซ้อนของ “อุทยานแห่งชาติดงหัวลาว”

เวลา 10.30 น. เดินทางถึง ก.ม ที่ 32 แวะดื่มน้ำชา นำท่านเดินทางผ่านบริเวณ ไร่ชา-กาแฟ ของเมืองปากซองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นชาคุณภาพดีของดินแดนอุษาคเนย์ ท่านสามารถเลือกซื้อกาแฟและชาเป็นของฝาก
เวลา 12.00 น.
ถึงอุทยาน “น้ำตาผาส่วมเมืองบาเจียง” ต้นตำนานวรรณกรรมรักอมตะ “นางมะโรง ท้าวบาเจียง” โศกนาฏกรรรม รักสามเส้า สาวลาวลุ่มหนุ่มลาวเทิง (ชาวข่า) และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของภูบาเจียง ชมความ งามของธารน้ำและธรรมชาติที่เย็นสบายสมบูรณ์ 100 % ชมหมู่บ้านชนเผ่าและวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณี ของแต่ชนเผ่า พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางบรรยกาศที่ร่มรื่นของหมู่บ้านเมฆไม้และสายธารน้ำตก

เวลา 15.30 น.
นำคณะท่องเที่ยวเดินทางกลับช่องเม็ก เดินทางถึง ช่องเม็ก ระหว่างรอพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่านจะมีโอกาสซื้อสินค้าพื้นเมืองใน ตลาดลาว จากนั้นออกเดินทางสู่ จ. อุบลฯ แวะซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบล ฯ อาทิ เช่น หมูยอ เค็มหมากนัด เป็นต้น
ได้เวลาสมควร ส่งคณะนักท่องเที่ยว เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ….


________________________________________

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ

Powered by MakeWebEasy.com