วิธีการจองทัวร์

การจองทัวร์
ทุกโปรแกรมทัวร์ท่านสามารถกำหนดวันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ยานพาหนะและโรงแรม ได้ตามที่ท่านต้องการ

วิธีการจองทัวร์
1. ยืนยันการเดินทางกับบริษัท
2. จ่ายค่ามัดจำ 50%
3. ส่งพาสปอร์ตและรูปถ่าย 2 นิ้ว(เฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น คนไทยไม่ต้องใช้รูปถ่าย)

หมายเหตุ : อายุของหนังสือเดินทาง(Passport) ต้องมีเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

การชำระเงิน
เงื่อนไขการชำระเงิน
1. ตอบรับการเดินทาง จ่ายมัดจำ 50%
2. ก่อนการเดินทาง จ่ายที่เหลืออีก 50%

หมายเหตุ : อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

บัญชีธนาคาร
ท่านสามารถทำการชำระเงินได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้
 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : ราตรี แสงรุ่งเรือง ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ สาขา : อรัญประเทศ เลขที่บัญชี : 719-2094420

 ธนาคารกรุงเทพฯ
ชื่อบัญชี : ราตรี แสงรุ่งเรือง ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ สาขา : อรัญประเทศ เลขที่บัญชี : 542-0-039793

 ธนาคารกสิการไทย
ชื่อบัญชี : ราตรี แสงรุ่งเรือง ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ สาขา : ย่อยโรงเกลือ เลขที่บัญชี : 504-2-03157-9

 ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : นายประสิทธิ์ หรือ นางราตรี แสงรุ่งเรือง ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ สาขา : อรัญประเทศ เลขที่บัญชี : 214-1-07717-6

สำคัญมาก : โปรดแฟกซ์ Statement พร้อมชื่อผู้โอน มาที่ 037-232-383 หรือ
E-mail: aransisophon@hotmail.com ทุกครั้ง

Powered by MakeWebEasy.com