ทัวร์ราคาพิเศษ
[ +zoom ]
4-9ก.ค.52 สิบสองปันนา - เดินทางจากอรัญ
Print
รหัสสินค้า : สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน
ราคา : 12,000.00 บาท
[23 กุมภาพันธ์ 2552 21:18 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 5499)
เชียงราย-เชียงของ-หลวงน้ำทา-สิบสองปันนา-คุณหมิง
จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

 

เยือนอารยธรรมแห่งลุ่มน้ำล้านช้าง
อรัญประเทศ - เชียงของ - บ่อแก้ว - หลวงน้ำทา - สิบสองปันนา
โปรแกรม 5 วัน 4 คืน ทางรถยนต์

 สัมผัสวิถีชีวิตของเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า เชียงรุ่ง, เชียงรุ้ง ส่วนชาวจีนเรียกว่า "จิ่งหง" เป็นเขตปกครองตนเองของชาวไทลื้อ ประกอบด้วยด้วย 3 อำเภอ คืออำเภอเมืองฮัม หรือกานหลั่นป้า อำเภอเมืองไห่และอำเภอเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทลื้อ โดยผ่านเส้นทางที่ชาวไทลื้ออพยพมาสู่ประเทศไทย และสัมผัสเส้นทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ เริ่มต้นจากนครคุนหมิง มณทลยูนนาน ลงมาทางเมืองซือเหมา สิบสองปันนา เมืองหล้า บ่อหาน ผ่านเข้า สปป.ลาว ที่แขวงหลวงน้ำทา เวียงภูคา ห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงของ ประเทศไทย โดยจะก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ภายในปี 2551 และแล้วเสร็จภายในปี 2553 เชิญท่านไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก่อนใคร ชมศิลปะตื่นตาตื่นใจ ได้ในเส้นทางดังกล่าว
กำหนดการเดินทาง  4 - 9  กรกฎาคม 2552

วันแรก ของการเดินทาง ( เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2552)    อรัญประเทศ - เชียงของ                  (B/L/D)

เวลา  04.00  น. 

นพร้อมกันที่จุดนัดพบ จ. นครนายก พร้อมออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงรายพักผ่อนบนรถ ฝันดี 1 คืน

 
เวลา  05.00  น.  รถบัสปรับอากาศ นำท่านออกเดินทาง จากอรัญประเทศ - สู่ อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย
 บริการอาหารเช้าบนรถ
เวลา  12.00  น.  อาหารกลางวัน ระหว่างทาง
เวลา  17.00  น.  ถึงอำเภอเชียงของ นำสัมภาระเข้าโรงแรม อาบน้ำ แต่งตัว  
เวลา  19.00  น.  รับประทานอาหารค่ำริมโขง  พักผ่อนตามออัธยาศัย  
 

วันที่สองของการเดินทาง ( อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2552)  ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - เชียงรุ่ง                    (B/L/D)

เวลา  07.00  น.

อาหารเช้า ณ ที่พัก

เวลา  08.00  น.

จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามไปฝั่งห้วยทราย สู่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ   เดินทางสู่เมืองหล้า ผ่านเมืองหลวงน้ำทา ผ่าน  เมืองเวียงภูคา  ท่านจะได้ชมบรรยากาศของธรรมชาติที่ได้สรรสร้าง ไว้ให้อย่างสวยงามท่านจะสัมผัสบรรยากาศแบบไทย    ดั้งเดิมที่ได้เลือนหายจากประเทศอันยาวนาน สัมผัสกับพี่น้องชาวไทยดำอันงดงาม  และสาวแลนแตน ที่ต้องโกนคิ้วเมื่อถึงวัยสาว ฯลฯ

เวลา  12.00  น.

ถึงหลวงน้ำทารับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังบ่อเต็น ชายแดนลาว ติดจีน ที่มากมายไปด้วยคาสิโน

เวลา  15.00  น.  ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ชายแดนเมืองบ่อเต็น- สู่บ่อหาร ขอองจีน พร้อมเปลี่ยนขึ้นรถจีน เสร็จเดินทางไปยังเชียงรุ่ง โดยถนน R3 ที่ตัดตรงจากคุณหมิง สู่ลาว และ ไทย  โดยผ่านอุโมง 27 อุโมงค์ ลอดภูเขา และพานข้ามเหว
เวลา  19.00  น.  ถึงเชียงรุ่ง รับประทานอาหารค่ำ เสร็จนำเข้าโรงแรม  พักผ่อนอิสระหรือชมความงามยามราตรี
 

วันที่สามของการเดินทาง ( จันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2552)
ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี (อีก้อ) - สวนลิง(เวียงผาคราง) - สวนม่านทิง-วัดป่าเจ - เมืองพาราณสี                 (B/L/D)

เวลา  07.00  น. 

รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

เวลา  08.00  น.

นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเชียงรุ่ง นำท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี(อีก้อ) หรือ สวนป่าดงดิบ ป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่น มหัศจรรย์กับต้นนกยูง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูง จากนั้นนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ชมหมู่บ้านเก่าแก่ ของเผ่าไอนี(อีก้อ)  และการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ ท่านไหนที่นึกสนุกสามารถเข้าร่วมในพิธีแต่งงานนี้ได้ แต่จะต้องเสียค่าทิปให้กับเจ้าสาวราว 50-100หยวน(ราว300-600บาท) ในแต่ละจุดของสวนนี้ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวสิบ สองปันนาได้ตามอัธยาศัย (โปรดรักษาเวลานัดด้วย)

เวลา  12.00  น.

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

เวลา  13.00  น.

จากนั้นเดินทางไปเวียงผาคราง (หรือที่รูกจักในนามภูเขาลิง) เดินทางโดยนั่งกระเช้าข้ามลำน้ำโขง ในอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังเดิมของเชียงรุ่ง ชื่อว่า "เวียงผาคราง" ยังมีหลักฐานที่เหลืออยู่คือ พระธาตุจอมหมอก พระธาตุจอมทอง และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  นอกจากนั้นในสวนแห่งนี้ได้รวบรวมลิงหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วโลกไว้ให้ได้ชม และที่ขาดเสียมิได้ลิงเผือกที่กล่าวกันว่ามีเหลืออยู่เพียงตัวเดียวในโลก

จากนั้นนำชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนม่านทิง ซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อ(สวนขวัญ) และเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นาง ทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของสองแผ่นดิน ชมศูนย์สมุนไพรไทลื้อ พร้อมรับการนวดฝ่าเท้าฟรี เพื่อผ่อนคลาย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองในเชียงรุ่ง เลือกซื้ออิสระ   ชมเจดีย์ขาว เจดีย์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเชียงรุ้งหรือเมืองสิบสองปัน นา ชมเจดีย์แปดเหลี่ยม ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก  หลังจากนั้นชมวัดป่าเจ วิทยาลัยพุทธ ของสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนาน ซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ไปสร้างไว้

เวลา  19.30  น.

รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือชมการแสดง "เมืองพาราณสี" อันอลังการและงดงามชนะประกวดการแสดงขอองประเทศจีน 3 ปีติดต่อกัน ตระการตาจนมีคำพูดว่า หากไม่ได้ชมการแสดงชุดนี้ เหมือนมาไม่ถึงสิบสองปันนา

 

วันที่สี่    ( อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2552)         สิบสองปันนา -หมู่บ้านกาหลั่นป้า-เมืองหล้า                         (B/L/D) 

เวลา  07.00  น. 

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  ชมร้านจำหน่ายชาปู่เอ่อ ที่มีชื่อที่ผลิตในสิบสองปันนา(ถ้ามีเวลาพอ)

เวลา 09.00  น.

เดินทางบนเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงอันงดงามชาวยูนนานจะอาศัยแม่น้ำโขงสำหรับเพาะปลูกการคมนาคม ตลอดจนการผลิตกระแสไฟฟ้า
เมืองกาหลั่นป้า ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเชียงรุ้งทางทิศเหนือประมาณ 30 กม. เมืองกาหลั่นป้า หรือ เมืองฮัม ในอดีตเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักรเชียงรุ่งแต่เดิมมีหน้าที่ปลูกดอกไม้ ถวายให้กับพระราชวัง ปัจจุบันมีการกำหนดให้ 3 หมู่บ้านอยู่ภายใต้การจัดการเดียวกันเป็น "ไตเยียน" หรือหมู่บ้านไต ของชุมชนไตลื้อ โดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

เวลา  12.00  น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00  น. ชมแหล่งผลิตและขายหยกอัญมณีต่างๆ มากมาย หลังจากนั้น เดินทางไปเมืองหล้า ซึ่งเป็นหัวเมืองชายแดนสุดท้ายของจีน
 เสร็จ เข้าโรงแรมที่พัก  พาเดินห้างติดแอร์ของท้องถิ่นเมืองหล้า
เวลา  17.30  น.

ถึงเมืองหล้ารับประทานอาหารค่ำ  ต้นตำหรับของชนชาวยูนนาน
เสร็จแล้ว เข้าโรงแรมที่พัก
หลังจากนั้นท่านสามารถพักผ่อน หรือ เดินชมบรรยากาศของเมือง และเลือกซื้อสินค้าใน super market ได้อิสระ 

 

วันที่ห้าของการเดินทาง  (วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2552)  เมืองหล้า - เชียงของ - อรัญประเทศ                      (B/L/D) 

เวลา  07.00   น.

อาหารเช้าโรงโรงแรม  เสร็จนำไปชมตลาดเช้าชาวของชาวเมืองหล้า

เวลา 09.00  น.

เดินทางกลับสู่พรมแดนลาว-จีน
ทำพิธีการผ่านแดน  หากเวลาเหลืออาจแวะชมกาสิโน ชายแดนบ่อเต็น เสร็จเดินทางต่อ

เวลา  12.00  น. อาหารกลางวันหลวงน้ำทา เสร็จเดินทางต่อ

เวลา 16.00  น. 

ถึงห้วยทราย นั่งเรือกลับไทย เดินทางกลับ

เวลา 18.30  น.

แวะชมวัดร่องขุ่นของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ถ้ามีเวลาพอ)

เวลา 19.00  น.

อาหารค่ำ เสร็จเดินทางกลับพักผ่อนนอนหลับบนรถ

 

วันที่หกของการเดินทาง  ( วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2552)  อรัญประเทศ

เวลา  07.00  น.

ถึงอรัญประเทศ แยกย้ายกันกลับบ้านพร้อมด้วยความสุข


อัตราค่าบริการ 12,000 / ท่าน

 

  อัตรานี้รวม 

 • ค่ารถ - เรือ ตลอดการเดินทาง 
 • ค่าวีซ่าจีน, ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย - ลาว และจีน 
 • ค่าอาหารตามโปรแกรม  15  มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมในการเช้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ค่าตั๋วชมการแสดงพาราณสี
 • ค่าโรงแรม 4 คืน ไทย 1 คืน จีน 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
   

  อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ 
 • ซักอบ  รีด และ ใช้จ่ายส่วนตัว
 • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  แล้วแต่ความพึงพอใจ 

 

 เอกสารประกอบในการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง  1- 1.5  นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังสีฟ้าหรือนำเงินเท่านั้น

 

 การจองทัวร์และการชำระเงิน 

 • ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท สำหรับการจองทัวร์ พร้อมหนังสือเดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน


เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านและคณะ
ขอขอบพระคุณ

ราตรี แสงรุ่งเรือง 
ผู้จัดการ / เจ้าของกิจการ อรัญ-ศรีโสภณ


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ไทย-ลาว-เวียตนาม 4 วัน 3 คืน
ราคาท่านละ : 9,500.00 บาท
กัมพูชา 3 วัน 2 คืน (รถยนต์)
ราคา : 6,900.00 บาท

   โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
     เที่ยวกัมพูชา
     เที่ยวลาว
     เที่ยวพม่า
     เที่ยวเวียดนาม
     เที่ยวสิงคโปร์
     เที่ยวสิบสองปันนา
     เที่ยวจีน
     เที่ยวบาหลี
     เที่ยวอียิปต์
   บริการลูกค้า
     การจองทัวร์
     การชำระเงิน
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 82
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 499,458
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
13 กุมภาพันธ์ 2559
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29           
             
Copyright by tour-ast.com

AST อรัญ -ศรีโสภณ ทราเวล เลขที่ใบอนุญาต 11/3962
25 กม.2 ฝั่งขวา ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทร. (037) 232-383 - 4 แฟกซ์ 037 232 383 , คุณราตรี (081) 302-1709
E-mail: aran_sisophon@yahoo.com

Engine by MAKEWEBEASY